Prohibiția la pescuit - 2021 (proiect)

ANPA a publicat proiectul de Ordin privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție și refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2021.

Am selectat pentru voi părțile care se referă la zona noastră, Delta Dunării.

CAPITOLUL I – Zone și perioade de prohibiție

Art. 1 – (1) Se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 09 aprilie – 07 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie – 07 iunie inclusiv, cu excepțiile prevăzute în prezentul ordin.

(3) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee,moluște și alte viețuitoare acvatice vii în zona economică Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o duratăde 60 de zile, în perioada 09 aprilie –07 iunie inclusiv.

(5) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în apele care constituie frontieră de stat cu Ucraina, inclusiv Golful Musura, pe o duratăde 45 de zile, în perioada 24 aprilie – 07 iunie inclusiv.

(6) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în Complexul Razim -Sinoe și lacurile litorale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 09 aprilie – 07 iunie inclusiv.

Art. 4 – Se declară zone de refacere biologică pentru resursele acvatice vii următoarele:

b) Dunărea Veche, sectorul cuprins între confluența cu canalul Sulina, de la Mm 8+900 și până la confluența cu canalul Răducu, tot timpul anului;

c) lacul Gâsca din Complexul Somova-Parcheș, tot timpul anului;

d) lacurile Erenciuc și Zmeica, tot timpul anului;

e) cursul vechi al brațului Sfântu Gheorghe, în zonele cuprinse între km.: 29-44; 49-58; 64-84, tot timpul anului, cu excepția pescuitului recreativ/sportiv, permis numai cu eliberarea imediată a tuturor capturilor (catch and release) și a pescuitului comercial, permis numai în perioada 01 decembrie – 31 martie, iar în perioada 31 martie – 15 iunie inclusiv se admite doar pescuitul scrumbiei între km. 57-58, fără a aduce atingere perioadelor de prohibiție prevăzute în prezentul ordin.

f) brațul Sfântu Gheorghe de la km 22 -24, pe o durată de 30 de zile în perioada 15 octombrie – 15 noiembrie;

mm) brațul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o durată de 60 zile, în perioada 20 martie –18 mai inclusiv și pe o duratăde 60 de zile în perioada 01 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, excepție pescuitul comercial al scrumbiei,fără a aduce atingere perioadelor de prohibiție prevăzute în prezentul ordin;

nn) fluviul Dunărea, zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5 -65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului și Pluton) pe o durată de 60 zile, în perioada 01 martie – 29 aprilie inclusiv și pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, excepție pescuitul comercial al scrumbiei, fără a aduce atingere perioadelor de prohibiție prevăzute în prezentul ordin;

oo) brațul Borcea, zona km 37 -41( Stelnica -Fetești), pe o durată de 60 zile, în perioada 06 aprilie – 04 iunie inclusiv și pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv;

pp) zonele cu regim de protecție integrală din perimetrul Rezervației Biosferei “Delta Dunării”, inclusiv zona de renaturare Zagăn, tot timpul anului;

.Art. 5- (1) În zonele și perioadele menționate la art. 3 și art. 4 sunt interzise:

a) pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii;

b) lucrări în zona malurilor ,taluzelor și albiei minore, care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existența resurselor acvatice vii, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, tăierea și recoltarea plantelor ,arborilor și arbuștilor, extragereade nămol, nisip și pietriș;

(2) Prin excepție, activitățile prevăzute alin. (1) nu sunt interzise în următoarele situații:

a) când pescuitul se desfășoară în scop științific;

b) din considerente de prevenire a calamităților naturale.

(3) Asociațiile de pescari recreativi/sportivi au obligația să marcheze pe teren, cu semne vizibile hotarele zonelor de protecție și ale zonelor de refacere biologică.

CAPITOLUL II – Specii și perioade de prohibiție

Art. 6- (1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv și familial al speciilor de pești și al altor viețuitoare acvatice vii, după cum urmează:

a) știucă, în perioada 01 februarie 2021 –15 martie 2021 inclusiv și în perioada 01 februarie 2022 – 15 martie 2022, fără a aduce atingere prevederilor art.1;

b) șalăul și bibanul, în perioada 28 martie – 07 iunie inclusiv;

c) pietrarul (Zingel zingel), fusarul (Zingel strebel), ghiborțul de râu (Gymnocephalus baloni), cernușca (Petroleuciscus borysthenicus / Leucisus borysthenicus), șalăul vărgat (Sander volgense), aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul de Razim (Neogobius syrman), zglăvoaca răsăriteană (Cottus poecilopus), lostrița (Hucho hucho), mihalțul (Lota lota) și caracuda (Carassius carassius), precum și alte viețuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A și 4B la Ordonanțade urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, tot timpul anului;

*interesant este că deși peștele numit aici pecarina (Pecarina demidoffi), apare în această formă în toate documentele oficiale ale Guvernului Romanei, din 2013 și până astăzi (nu am avut răbdare să caut mai mult), de fapt numele lui este PERCARINA (Percarina demidoffi). Asta dmonstreaza interesul și profesionalismul celor ce propun legi.

g) sturionii, tot timpul anului, cu excepția pescuitului în scop științific;

i) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durată de 62 de zile, în perioada 1 iulie -31 august inclusiv.

(2) În apele Mării Negre se interzic:

a) reținerea, deținerea și comercializarea rechinului în perioada 15 martie –15 aprilie inclusiv și în perioada 15 octombrie -30 noiembrie inclusiv; în afara acestor perioade sunt permise reținerea și comercializarea doar pentru exemplarele de rechin pescuite accidental;

b) reținerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toată perioada anului;

c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu excepția pescuitului în scop științific;

d) pescuitul gobiidelor, pe o durată de 31 de zile, în perioada 15 aprilie – 15 mai inclusiv;

e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, cu obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din Zona Economică Exclusivă (ZEE).

(3) Perioada de prohibiție a calcanului este 15 aprilie – 15 iunie inclusiv.

(4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasă egală sau mai mare de 400mm (2a ≥ 400 mm), iar dimensiunea minimă a exemplarelor care vor fi reținute pe timpul pescuitului va fi de cel puțin 45 cm (lungime totală).

(5) Pentru specia calcan, numărul maxim de zile de pescuit este de 180 de zile pe an.

(6) Fără a aduce atingere prevederilor art.1, alin. (1), speciile marine de pești altele decât cele prevăzute la alineatele (2) și (3), sunt permise la pescuit, cu folosirea uneltelor specifice autorizate;

(7) Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisă tot timpul anului. 

Utilizarea”beam traulului” în perioada de prohibiție a speciilor demersale se face doar în zonele desemnate de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, la propunerea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” – INCDM Constanța, cu obligativitatea notificăriide către operatorul economic a Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură la fiecare ieșire/intrare din/în port a ambarcațiunilor.

Art.7 – Prohibiția pescuitului în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al scrumbiei de Dunăre se stabilește, pe sectoare astfel:

a) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe o durată de 10 zile, în perioada 05 aprilie -14 aprilie inclusiv;

b) pe sectorul de Dunăre și brațele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o duratăde 15 zile, în perioada 09 aprilie – 23 aprilie inclusiv;

c) pe sectorul de Dunăre și brațele sale,de la Vadul Oii, km 238, până la Chiciu km 374,5 pe o durată de 15 zile, în perioada 19 aprilie – 03 mai inclusiv;

e) pescuitul scrumbiei este interzis în tot cursul anului în fața gurilor de vărsare a Dunării în mare, pe o adâncime de 5 kilometri în largul mării și pe un coridor lat de 2 kilometri socotit câte 1 kilometru de o parte și de alta a axului brațelor Sfântu Gheorghe și Sulina,în fața brațului Chilia, lățimea coridorului interzis este de 1 kilometru spre sud de axul brațului, iar spre nord până la limita apelor teritoriale române;

f) în conformitate cu prevederile legale în vigoare în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maximum 2 setci în perioada 9 aprilie – 18 aprilie inclusiv, în zonele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.763/2015 pentrua probarea Planului de Management și a Regulamentului Rezervației Biosferei “Delta Dunării”.

g) în sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice (sânger, novac, cosaș) se pot reține în vederea valorificării.

CAPITOLUL III-Dispoziții finale

Art.8 – (1) Perioada de prohibiție a pescuitului în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al scrumbieide Dunăre se poate modifica, pentru condiții hidrologice nefavorabile, la propunerea președintelui Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură sau la propunerea guvernatorului Administrația Biosferei „Delta Dunării”,după caz, prin ordin comun al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al Ministrului Mediului Apelor și Pădurilor.

(2) Pentru Golful Musura, perioada de prohibiție se poate prelungi, pentru condiții hidrologice nefavorabile, la propunerea guvernatorului Administrației Rezervației Biosferei “Delta Dunării”, prin ordin comun al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministrului Mediului Apelor și Pădurilor.

Art. 9 – (1) Caracteristicile tehnice și condițiile de folosire a uneltelor și metodelor de pescuit comercial sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1369/2018 privind caracteristicile tehnice, condițiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial și metodele de pescuit comercial în apele maritime și continentale.

(2) Se interzice utilizarea beam-traulului și a drăgii hidraulice de la mal până la izobata de 15m, pe toată lungimea liniei litorale, de la Cap Midia (44°20′ N) până la granița cu Bulgaria (43°44′ N).

(3) Se interzice utilizarea beam-traulului și a drăgii hidraulice pe teritoriul Rezervației Biosferei “Delta Dunării” de la mal până la izobata de 20 m, pe toată lungimea liniei litorale, de la granița cu Ucraina (45°11’N) până la Cap Midia (44°20′ N).

(4) Se interzice folosirea năvoadelor în delta și în lunca inundabilă a Dunării și în complexul Razim-Sinoe și în celelalte lacuri litorale, în perioada 01 aprilie – 30 septembrie inclusiv.

(5) Se interzice folosirea năvoadelor în perimetrul Deltei Dunării, cu exceptia complexului lagunar Razim-Sinoe, când nivelul/cota Dunăriila Tulcea este sub 100 cm.

(6) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălțile, lacurile, gârlele și canalele de pe teritoriul Rezervației Biosferei “Delta Dunării”, în perioada 01 iunie – 30 septembrie inclusiv, cu excepția setcilor compuse având latura ochiului plasei de a =70/100 mm,2a =140/200mm.

(7) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în complexul Razim-Sinoe și în celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.

(8)  Pentru Golful Musura și Meleaua Sfântu Gheorghe, zone care cuprind habitate piscicole cu specii de apă dulce, se aplică reglementările de pescuit pentru zonele de lacuri și bălți, cu specificarea că se admite pescuitul cu setci, vintire și taliene.

(9) Pe teritoriul Rezervației Biosferei “Delta Dunării” este permis pescuitul cu cârlige cu nadă tip paragate și pripoane, mai puțin în zona marină a Rezervației Biosferei “Delta Dunării”, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 10 – (1) Capturarea speciilor de pești și a altor viețuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4 A și 4 B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, se supune derogărilor stabilite potrivit respectivei ordonanțe de urgență.

(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), dimensiunile minime ale peștilor și ale altor viețuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.

Art. 11 – (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităților de acvacultură, inclusiv celor situate în ariile naturale protejate.

(2) Activitatea de pescuit în amenajările piscicole aflate pe teritoriul Rezervației Biosferei “Delta Dunării”, în perioada de prohibiție, se face prin notificarea prealabilă cu cel puțin 48 de ore înainte a reprezentanților Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură și ai Administrației Rezervației Biosferei “Delta Dunării”.

Art. 12 – Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancționează potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.317/2009, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei “Delta Dunării”, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 13 La data intrării în vigoare a prezentului ordin, ordinul MADR/MMAP nr. 43/310/2020 privind stabilirea perioadelor şi a zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie şi refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2020, publicat în Monitorul oficialal României, Partea I nr.179 din 04 martie 2020, se abrogă.

Vă reamintim că pe perioada prohibiției, în amenajările piscicole, este permis pescuitul sportiv, cu respectarea regulamentului propriu al respectivelor amenajări.

Iți place această pagină? Distribui-o, să afle și prietenii tăi despre ea.

TOP