Informatii oferite clientului in conformitate cu Ordonanta 2/2018

    1. Călătorii vor primi toate informaţiile esenţiale privind pachetul anterior încheierii contractului privind pachetul de servicii de călătorie.

Toate informatiile esentiale, detaliate, privind pachetul vandut sunt expuse pe websiteurile companiei, in cadrul fiecarui program in parte. In voucher se va regasi titlul (denumirea) programului, care este unica si reprezinta tot ceea ce este descris in pachet.

    2. Există întotdeauna cel puţin un comerciant care răspunde pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în contract.

    3. Călătorilor li se pune la dispoziţie un număr de telefon de urgenţă sau detaliile unui punct de contact unde pot lua legătura cu agenţia de turism organizatoare sau cu agentul de turism.

    4. Călătorii pot transfera pachetul unei alte persoane, în urma unei înştiinţări efectuate în mod rezonabil şi eventual a plăţii unor costuri suplimentare.

    5. Preţul pachetului poate fi mărit numai dacă cresc costurile specifice (de exemplu, preţurile carburanţilor) şi dacă acest lucru este prevăzut în mod expres în contract, şi în orice caz nu mai târziu de 20 de zile înainte de începerea executării pachetului. În cazul în care creşterea preţului este mai mare de 8% din preţul pachetului, călătorul poate înceta contractul. În cazul în care agenţia de turism organizatoare îşi rezervă dreptul de a creşte preţul, călătorul are dreptul la o reducere de preţ dacă apare o scădere a costurilor relevante.

    6. Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare şi pot obţine rambursarea integrală a oricăror plăţi în cazul în care oricare dintre elementele esenţiale ale pachetului, altul decât preţul, s-a modificat în mod semnificativ. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, comerciantul răspunzător de pachet anulează pachetul, călătorii au dreptul la rambursare şi, după caz, la o despăgubire.

    7. Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare, înainte de începerea executării pachetului, în circumstanţe excepţionale, de exemplu în cazul unor probleme grave de securitate la destinaţie care sunt susceptibile de a afecta pachetul.

    8. În plus, călătorii au posibilitatea de a înceta contractul în orice moment înainte de începerea executării pachetului, în schimbul achitării unei penalităţi de încetare adecvată şi justificabilă.

Conform termenelor si conditiilor de pe site, avansul de 30% reprezinta cheltuieli de rezervare si nu se ramburseaza in cazul in care clientul renunta la pachet.

    9. În cazul în care, după începerea executării pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel cum s-a convenit, vor trebui oferite călătorului servicii alternative corespunzătoare, fără a implica plata unor costuri suplimentare. Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalităţi de încetare, în cazul în care serviciile nu sunt executate în conformitate cu contractul şi acest fapt afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar agenţia de turism organizatoare nu remediază problema.

    10. Călătorii au de asemenea dreptul la o reducere a preţului şi/sau la plata unor despăgubiri pentru daune în cazul în care serviciile de călătorie nu sunt executate sau sunt executate în mod necorespunzător.

    11. Agenţia de turism organizatoare trebuie să ofere asistenţă în cazul în care călătorul se află în dificultate.

    12. În cazul în care agenţia de turism organizatoare intră în insolvenţă, plăţile vor fi rambursate. În cazul în care aceasta intră în insolvenţă după începerea executării pachetului, iar transportul este inclus în pachet, repatrierea călătorilor este garantată. XY a contractat protecţia în caz de insolvenţă cu YZ [entitatea responsabilă pentru protecţia în caz de insolvenţă]. Călătorii pot contacta această entitate sau, după caz, autoritatea competentă (datele de contact, inclusiv numele, adresa geografică, adresa de e-mail şi numărul de telefon) în cazul în care serviciile sunt refuzate din cauza insolvenţei XY.

SC Dobrogea Misterioasa SRL, Agenția de turism Alternative Travel a contractat protecția în caz de insolventa cu OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP (Bucuresti str. Aleea Alexandru nr. 51 sector 1, tel. 021.405.74.20, fax 021.311.44.90). Călătorii pot contacta aceasta entitate sau, după caz, autoritatea competenta (Ministerul Turismului – Bulevardul Dinicu Golescu 38, București 010873, telefon: 021.303.78.77, fax: 021.303.78.93, e-mail: registratura@mturism.ro) în cazul în care serviciile sunt refuzate din cauza insolventei Alternative Travel.

În sensul prezentului formular prin agenţie de turism organizatoare se înţelege agenţia de turism organizatoare stabilită pe teritoriul României sau agenţia de turism intermediară stabilită pe teritoriul României, care cumpără în mod direct pachete de la o agenţie de turism organizatoare care nu este stabilită în România, după caz, conform art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018.

    În cazul prevederilor referitoare la insolvenţă, agenţia de turism organizatoare este cea dintr-un alt stat membru sau din România, după caz.

 Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018

TOP